Κεφάλαιο 54

Στον αρχιμουσικό σε Νεγινώθ· Μασχίλ τού Δαβίδ, όταν οι Ζιφφαίοι ήρθαν και είπαν στον Σαούλ: Ο Δαβίδ δεν είναι κρυμμένος σε μας;

ΘΕΕ, σώσε με στο όνομά σου, και κρίνε με μέσα στη δύναμή σου.
2 Θεέ, άκουσε την προσευχή μου· ακροάσου τα λόγια τού στόματός μου.
3 Επειδή, ξένοι σηκώθηκαν εναντίον μου, και καταδυνάστες ζητούν την ψυχή μου· δεν έβαλαν τον Θεό μπροστά τους. (Διάψαλμα).
4 Δέστε, ο Θεός με βοηθάει· ο Κύριος είναι μαζί με εκείνους που υποστηρίζουν την ψυχή μου.
5 Θα στρέψει το κακό επάνω στους εχθρούς μου· να εξολόθρευσέ τους μέσα στην αλήθεια σου.
6 Αυτοπροαίρετα θα θυσιάσω σε σένα· θα δοξολογώ το όνομά σου, Κύριε, επειδή είναι αγαθό.
7 Επειδή, με λύτρωσε από κάθε στενοχώρια, και το μάτι μου είδε την εκδίκηση επάνω στους εχθρούς μου.