Κεφάλαιο 143

Ψαλμός τού Δαβίδ.

ΚΥΡΙΕ, εισάκουσε την προσευχή μου· δώσε ακρόαση στις δεήσεις μου· απάντησέ μου, σύμφωνα με την αλήθεια σου, σύμφωνα με τη δικαιοσύνη σου.
2 Και μη μπεις μέσα σε κρίση με τον δούλο σου· επειδή, μπροστά σου δεν θα δικαιωθεί κανένας άνθρωπος που ζει.
3 Επειδή, ο εχθρός καταδίωξε την ψυχή μου· ταπείνωσε τη ζωή μου μέχρι το έδαφος· με κάθισε σε σκοτεινούς τόπους, σαν τους αιώνιους νεκρούς.
4 Γι' αυτό, το πνεύμα μου είναι μέσα μου καταθλιμμένο, και η καρδιά μου είναι μέσα μου ταραγμένη.
5 Θυμάμαι τις αρχαίες ημέρες· σκέφτομαι όλα τα έργα σου· μελετώ στα δημιουργήματα των χεριών σου.
6 Απλώνω τα χέρια μου σε σένα· η ψυχή μου σε διψάει σαν άνυδρη γη· (Διάψαλμα).
7 Κύριε, γρήγορα εισάκουσέ με· το πνεύμα μου εκλείπει· μη κρύψεις το πρόσωπό σου από μένα, και μοιάσω με εκείνους που κατεβαίνουν στον λάκκο.
8 Κάνε με να ακούσω το πρωί το έλεός σου· επειδή, σε σένα στήριξα το θάρρος μου· κάνε με να γνωρίσω τον δρόμο μου, στον οποίο πρέπει να περπατάω· επειδή, σε σένα ύψωσα την ψυχή μου.
9 Ελευθέρωσέ με από τους εχθρούς μου, Κύριε· κατέφυγα σε σένα.
10 Δίδαξέ με να κάνω το θέλημά σου· επειδή, εσύ είσαι ο Θεός μου· το αγαθό σου πνεύμα ας με οδηγήσει σε δρόμον ευθύ.
11 Ένεκα του ονόματός σου, Κύριε, ζωοποίησέ με· χάρη τής δικαιοσύνης σου βγάλε την ψυχή μου από τη στενοχώρια.
12 Και για το έλεός σου εξολόθρευσε τους εχθρούς μου, και αφάνισε όλους εκείνους που θλίβουν την ψυχή μου· επειδή, εγώ είμαι δούλος σου.