Κεφάλαιο 145

Αίνεση του Δαβίδ.

ΘΑ σε υψώνω, Θεέ μου, βασιλιά· και θα ευλογώ το όνομά σου στον αιώνα, και στον αιώνα.
2 Κάθε ημέρα θα σε ευλογώ· και θα αινώ το όνομά σου στον αιώνα, και στον αιώνα.
3 Ο Κύριος είναι μέγας, και υπερβολικά αξιύμνητος· και η μεγαλοσύνη του ανεξιχνίαστη.
4 Γενεά σε γενεά θα επαινεί τα έργα σου, και θα διηγούνται τα μεγαλεία σου.
5 Θα μιλάω για την ένδοξη μεγαλοπρέπεια της μεγαλειότητάς σου, και για τα θαυμαστά σου έργα·
6 και θα λένε τη δύναμη των φοβερών κατορθωμάτων σου· και θα διηγούμαι τη μεγαλοσύνη σου·
7 θα διαδίδουν την ανάμνηση του πλήθους τής αγαθότητάς σου, και θα αλαλάξουν τη δικαιοσύνη σου.
8 Ελεήμονας και οικτίρμονας είναι ο Κύριος· μακρόθυμος και πολυέλεος.
9 Αγαθός ο Κύριος προς όλους· και οι οικτιρμοί του επάνω σε όλα τα δημιουργήματά του.
10 Όλα τα δημιουργήματά σου, Κύριε, θα σε αινούν· και οι όσιοί σου θα σε ευλογούν.
11 Θα κηρύττουν τη δόξα τής βασιλείας σου, και θα διηγούνται το μεγαλείο σου·
12 για να γνωστοποιήσουν στους γιους των ανθρώπων τα μεγαλεία του, και τη δόξα τής μεγαλοπρέπειας της βασιλείας του.
13 Η βασιλεία σου βασιλεία όλων των αιώνων, και η δεσποτεία σου σε κάθε γενεά και γενεά.
14 Ο Κύριος υποστηρίζει όλους εκείνους που πέφτουν, και ανορθώνει όλους τους κυρτωμένους.
15 Τα μάτια όλων αποβλέπουν σε σένα· και εσύ δίνεις σ' αυτούς την τροφή τους στον καιρό της.
16 Ανοίγεις το χέρι σου, και χορταίνεις την επιθυμία κάθε ζωντανού όντος.
17 Δίκαιος ο Κύριος σε όλους τους δρόμους του, και αγαθός σε όλα τα έργα του.
18 Ο Κύριος είναι κοντά σε όλους εκείνους που τον επικαλούνται· σε όλους εκείνους που τον επικαλούνται αληθινά.
19 Εκπληρώνει την επιθυμία εκείνων που τον φοβούνται, και εισακούει την κραυγή τους, και τους σώζει.
20 Ο Κύριος φυλάττει όλους εκείνους που τον αγαπούν· θα εξολοθρεύσει δε όλους τους ασεβείς.
21 Το στόμα μου θα μιλάει την αίνεση του Κυρίου· και κάθε σάρκα ας ευλογεί το άγιό του όνομα στον αιώνα, και στον αιώνα.