Κεφάλαιο 41

Στον αρχιμουσικό. Ψαλμός τού Δαβίδ.

ΜΑΚΑΡΙΟΣ εκείνος που επιβλέπει στον φτωχό· σε ημέρα θλίψης θα τον ελευθερώσει ο Κύριος.
2 Ο Κύριος θα τον φυλάξει, και θα διατηρήσει τη ζωή του· μακάριος θα είναι επάνω στη γη· και δεν θα τον παραδώσεις στην επιθυμία των εχθρών του.
3 Ο Κύριος θα τον δυναμώνει επάνω στο κρεβάτι τής αρρώστιας του· στην ασθένειά του εσύ θα στρώνεις ολόκληρο το κρεβάτι του.
4 Εγώ είπα: Κύριε, ελέησέ με· γιάτρεψε την ψυχή μου, επειδή αμάρτησα σε σένα.
5 Οι εχθροί μου λένε για μένα με κακία: Πότε θα πεθάνει, και θα χαθεί το όνομά του;
6 Και αν κάποιος έρχεται να με δει, μιλάει ματαιότητα· η καρδιά του συγκεντρώνει για τον εαυτό της ανομία· βγαίνοντας έξω, τη μιλάει.
7 Εναντίον μου ψιθυρίζουν μαζί όλοι εκείνοι που με μισούν· εναντίον μου συλλογίζονται με κακία, λέγοντας:
8 Κακό πράγμα κόλλησε επάνω του· και καθώς είναι κατάκοιτος, δεν πρόκειται πλέον να σηκωθεί.
9 Κι αυτός ακόμα ο άνθρωπος, μαζί με τον οποίο ζούσα ειρηνικά, στον οποίο είχα ελπίσει, αυτός που έτρωγε το ψωμί μου, σήκωσε εναντίον μου τη φτέρνα.
10 Αλλά, εσύ, Κύριε, ελέησέ με, και σήκωσέ με, και θα ανταποδώσω σ' αυτούς.
11 Από τούτο γνωρίζω ότι εσύ δείχνεις εύνοια επάνω μου, επειδή ο εχθρός δεν θριαμβεύει εναντίον μου.
12 Εμένα, όμως, εσύ με στήριξες στην ακεραιότητά μου, και με στερέωσες μπροστά σου στον αιώνα.
13 Ευλογητός ο Κύριος, ο Θεός τού Ισραήλ, από τον αιώνα και μέχρι τον αιώνα. Αμήν, και αμήν.