Κεφάλαιο 75

Στον αρχιμουσικό, σε Αλ-τασχέθ. Ψαλμός τραγουδιού τού Ασάφ.

ΣΕ δοξολογούμε, Θεέ, δοξολογούμε, επειδή κοντά μας είναι το όνομά σου· κηρύττονται τα θαυμάσιά σου.
2 Όταν πάρω τον ορισμένο καιρό, εγώ θα κρίνω με ευθύτητα.
3 Διαλύθηκε η γη και όλοι οι κάτοικοί της· εγώ στερέωσα τους στύλους της. (Διάψαλμα).
4 Είπα στους άφρονες: Μη γίνεστε άφρονες· και στους ασεβείς: Μη υψώνετε κέρας
5 μη υψώνετε σε ύψος το κέρας σας·(·49α) μη μιλάτε με σκληρό τράχηλο.
6 Επειδή, ούτε από την ανατολή ούτε από τη δύση ούτε από την έρημο, έρχεται η ύψωση.
7 Αλλά, ο Θεός είναι ο Κριτής· τούτον ταπεινώνει, και εκείνον υψώνει.
8 Επειδή, στο χέρι τού Κυρίου υπάρχει γεμάτο ποτήρι κεράσματος από άκρατο κρασί, και απ' αυτό θα ξεχύσει· όμως, τα κατακάθια του θα στραγγίσουν όλοι οι ασεβείς τής γης, και θα τα πιουν.
9 Εγώ, όμως, θα κηρύττω πάντοτε, θα ψαλμωδώ στον Θεό τού Ιακώβ.
10 Και θα συντρίψω όλα τα κέρατα των ασεβών· τα κέρατα, όμως, των δικαίων θα υψωθούν.