Κεφάλαιο 60

Στον αρχιμουσικό σε Σουσάν-εδούθ, Μικτάμ τού Δαβίδ για διδασκαλία, όταν πολέμησε τη Συρία τής Μεσοποταμίας, και τη Συρία τού Σωβά, και ο Ιωάβ γύρισε και χτύπησε 12.000 από τον Εδώμ στην κοιλάδα τού αλατιού.

ΘΕΕ, μας απέρριψες· μας διασκόρπισες· οργίστηκες· επίστρεψε σε μας.
2 Έσεισες τη γη· την έσχισες στα δύο· γιάτρεψε τα συντρίμματά της, επειδή σαλεύεται.
3 Έδειξες στον λαό σου σκληρά πράγματα· μας πότισες κρασί παραφροσύνης.
4 Σ' αυτούς που σε φοβούνται έδωσες σημαία, για να υψώνεται υπέρ της αλήθειας. (Διάψαλμα).
5 Για να ελευθερώνονται οι αγαπητοί σου, με το δεξί σου χέρι σώσε με, και εισάκουσέ με.
6 Ο Θεός μίλησε στο αγιαστήριό του· θα χαίρομαι· θα μοιράσω τη Συχέμ, και θα μετρήσω την κοιλάδα Σοκχώθ.
7 Δικός μου είναι ο Γαλαάδ, και δικός μου είναι ο Μανασσής· ο μεν Εφραϊμ είναι η δύναμη του κεφαλιού μου· και ο Ιούδας, ο νομοθέτης μου·
8 ο Μωάβ είναι η λεκάνη τού νιψίματός μου· στον Εδώμ θα ρίξω το υπόδημά μου· αλάλαξε σε μένα, Παλαιστίνη.
9 Ποιος θα με φέρει στην περιτειχισμένη πόλη; Ποιος θα με οδηγήσει μέχρι τον Εδώμ;
10 Όχι εσύ, Θεέ, που μας απέρριψες; Και δεν θα βγεις, Θεέ, μαζί με τα στρατεύματά μας;
11 Βοήθησέ μας από τη θλίψη· επειδή, μάταιη είναι η σωτηρία από ανθρώπους.
12 Με τον Θεό θα κάνουμε ανδραγαθήματα, κι αυτός θα καταπατήσει τους εχθρούς μας.