Κεφάλαιο 68

Στον αρχιμουσικό. Ψαλμός τραγουδιού τού Δαβίδ.

Ας σηκωθεί ο Θεός, και ας διασκορπιστούν οι εχθροί του· και ας φύγουν από μπροστά του αυτοί που τον μισούν.
2 Καθώς αφανίζεται ο καπνός, έτσι αφάνισέ τους· καθώς διαλύεται το κερί μπροστά στη φωτιά, έτσι ας απολεστούν οι ασεβείς από το πρόσωπο του Θεού.
3 Και οι δίκαιοι ας ευφραίνονται· ας αγάλλονται μπροστά στον Θεό· και ας τέρπονται με ευφροσύνη.
4 Ψάλλετε στον Θεό· ψαλμωδείτε στο όνομά του· ετοιμάστε τούς δρόμους σ' αυτόν που επιβαίνει επάνω στις ερήμους· το όνομά του είναι Κύριος· και αγάλλεστε μπροστά του.
5 Πατέρας των ορφανών, και κριτής των χηρών, είναι ο Θεός στον άγιό του τόπο.
6 Ο Θεός κατοικίζει σε οικογένεια τους μεμονωμένους· βγάζει τους δέσμιους σε αφθονία· οι αποστάτες, όμως, κατοικούν σε άνυδρη γη.
7 Θεέ, όταν βγήκες μπροστά από τον λαό σου, όταν περπατούσες μέσα από την έρημο· (Διάψαλμα)·
8 η γη σείστηκε, κι αυτοί οι ουρανοί έσταξαν, από το πρόσωπο του Θεού· το Σινά το ίδιο σείστηκε από το πρόσωπο του Θεού, του Θεού τού Ισραήλ.
9 Θεέ, έστειλες άφθονη βροχή στην κληρονομιά σου, και στην αδυναμία της εσύ την αναζωογόνησες.
10 Η συναγωγή σου κατοίκησε σ' αυτή· Θεέ, έκανες στον φτωχό ετοιμασία για την αγαθότητά σου.
11 Ο Κύριος έδωσε λόγο· οι ευαγγελιζόμενοι ήσαν στράτευμα μεγάλο.
12 Βασιλιάδες στρατευμάτων έφευγαν, έφευγαν, και εκείνες που έμεναν μέσα στο σπίτι, μοίραζαν τα λάφυρα.
13 Και αν ήσασταν ξαπλωμένοι ανάμεσα σε μάντρες, όμως θα είστε σαν φτερούγες περιστεριού ασημένιου ολόγυρα, και του οποίου τα φτερά του είναι χρυσωμένα ολόγυρα από κίτρινο χρυσάφι.
14 Όταν ο Παντοδύναμος διασκόρπιζε βασιλιάδες μέσα σ' αυτή, έγινε άσπρη σαν το χιόνι στο Σαλμών.
15 Το βουνό τού Θεού είναι σαν το βουνό τής Βασάν· βουνό ψηλό, σαν το βουνό τής Βασάν.
16 Γιατί ζηλοτυπείτε, ψηλά βουνά; Αυτό είναι το βουνό, στο οποίο ο Θεός ευδόκησε να κατοικεί· ο Κύριος, ναι, σ' αυτό θα κατοικεί στον αιώνα.
17 Οι άμαξες του Θεού είναι δισμύριες χιλιάδες χιλιάδων· ο Κύριος είναι ανάμεσά τους, σαν στο Σινά, στον άγιο τόπο.
18 Ανέβηκες σε ύψος· αιχμαλώτισες αιχμαλωσία· πήρες χαρίσματα για τους ανθρώπους· ακόμα, μάλιστα, και για τους απειθείς, για να κατοικείς ανάμεσά τους, Κύριε Θεέ.
19 Κύριε, είσαι άξιος ευλογίας, που καθημερινά μάς επιφορτίζεις με αγαθά· ο Θεός τής σωτηρίας μας. (Διάψαλμα).
20 Ο Θεός μας είναι Θεός σωτηρίας· και του Κυρίου τού Θεού μας είναι η λύτρωση από τον θάνατο.
21 Ο Θεός θα συντρίψει το κεφάλι των εχθρών του, οπωσδήποτε· και την τριχωτή κορυφή εκείνου που περπατάει στις ανομίες του.
22 Ο Κύριος είπε: Θα επαναφέρω από τη Βασάν, θα επαναφέρω τον λαό μου, από τα βαθιά τής θάλασσας·
23 για να βαφτεί το πόδι σου στο αίμα των εχθρών σου, και η γλώσσα των σκυλιών σου απ' αυτό.
24 Φάνηκαν τα βήματά σου, Θεέ· τα βήματα του Θεού μου, του βασιλιά μου, στο αγιαστήριο.
25 Οι ψάλτες προπορεύονταν, ύστερα όσοι έπαιζαν όργανα, στο μέσον οι τυμπανίστριες κοπέλες.
26 Μέσα σε εκκλησίες ευλογείτε τον Θεό· ευλογείτε τον Κύριο, εκείνοι από την πηγή τού Ισραήλ.
27 Εκεί ήταν ο μικρός Βενιαμίν, ο αρχηγός τους· οι άρχοντες του Ιούδα, και ο λαός τους· οι άρχοντες του Ζαβουλών, και οι άρχοντες του Νεφθαλί.
28 Ο Θεός καθόρισε τη δύναμή σου· Θεέ, στερέωσε αυτό που ενέργησες σε μας.
29 Για τον ναό σου που είναι στην Ιερουσαλήμ, βασιλιάδες θα σου προσφέρουν δώρα.
30 Επιτίμησε τα θηρία τού καλαμώνα, το πλήθος των ταύρων, και τα μοσχάρια των λαών, μέχρις ότου κάθε ένας προσφέρει υποταγή με πλάκες από ασήμι· διασκόρπισε τους λαούς, αυτούς που αγαπούν πολέμους.
31 Μεγιστάνες θάρθουν από την Αίγυπτο· η Αιθιοπία γρήγορα θα εκτείνει τα χέρια της στον Θεό.
32 Οι βασιλείες τής γης, ψάλλετε στον Θεό, ψαλμωδείτε στον Κύριο· (Διάψαλμα)·
33 σ' αυτόν που επιβαίνει επάνω από τους ουρανούς των ουρανών, που ήσαν από παλιά· δέστε, εκπέμπει τη φωνή του, μια φωνή ισχυρή.
34 Αποδώστε στον Θεό τη δύναμη· η μεγαλοπρέπειά του είναι επάνω στον Ισραήλ, και η δύναμή του επάνω στους ουρανούς.
35 Θεέ, είσαι φοβερός, από τα αγιαστήριά σου· ο Θεός τού Ισραήλ είναι αυτός που έδωσε ισχύ και δύναμη στον λαό του. Άξιος ευλογίας είναι ο Θεός.