Κεφάλαιο 67

Στον αρχιμουσικό, σε Νεγινώθ. Ψαλμός τραγουδιού.

Ο ΘΕΟΣ να μας σπλαχνιστεί, και να μας ευλογήσει! Να επιλάμψει επάνω μας το πρόσωπό του. (Διάψαλμα).
2 Για να γνωριστεί στη γη ο δρόμος σου, σε όλα τα έθνη η σωτηρία σου.
3 Ας σε υμνούν οι λαοί, Θεέ· ας σε υμνούν όλοι οι λαοί.
4 Ας ευφρανθούν και ας αλαλάξουν τα έθνη· επειδή, θα κρίνεις τους λαούς με ευθύτητα, και θα οδηγήσεις τα έθνη στη γη. (Διάψαλμα).
5 Ας σε υμνούν οι λαοί, Θεέ, ας σε υμνούν όλοι οι λαοί.
6 Η γη θα δίνει τον καρπό της· θα μας ευλογήσει ο Θεός, ο Θεός μας.
7 Θα μας ευλογήσει ο Θεός, και θα τον φοβηθούν όλα τα πέρατα της γης.