Κεφάλαιο 115

ΟΧΙ σε μας, Κύριε, όχι σε μας, αλλά στο όνομά σου δώσε τη δόξα, χάρη τού ελέους σου, χάρη τής αλήθειας σου.
2 Γιατί να πουν τα έθνη: Και πού είναι ο Θεός τους;
3 Αλλά, ο Θεός μας είναι στον ουρανό· όλα όσα θέλησε δημιούργησε.
4 Τα είδωλά τους είναι ασήμι και χρυσάφι, έργα χεριών ανθρώπων·
5 στόμα έχουν, και δεν μιλούν· μάτια έχουν, και δεν βλέπουν·
6 αυτιά έχουν, και δεν ακούν· ρουθούνια έχουν, και όσφρηση δεν έχουν·
7 χέρια έχουν, και δεν ψηλαφούν· πόδια έχουν, και δεν περπατούν· ούτε μιλούν με τον λάρυγγά τους.
8 Όμοιοι μ' αυτά ας γίνουν αυτοί που τα φτιάχνουν, καθένας που ελπίζει σ' αυτά.
9 Ο Ισραήλ έλπισε στον Κύριο· αυτός είναι βοηθός και ασπίδα τους.
10 Ο οίκος Ααρών έλπισε στον Κύριο· αυτός είναι βοηθός και ασπίδα τους.
11 Αυτοί που φοβούνται τον Κύριο, έλπισαν στον Κύριο· αυτός είναι βοηθός και ασπίδα τους.
12 Ο Κύριος μας θυμήθηκε· θα ευλογεί, θα ευλογεί τον οίκο Ισραήλ· θα ευλογεί τον οίκο Ααρών.
13 Θα ευλογεί αυτούς που φοβούνται τον Κύριο, τους μικρούς μαζί με τους μεγάλους.
14 Ο Κύριος θα σας αυξήσει, εσάς, και τα παιδιά σας.
15 Εσείς είστε οι ευλογημένοι τού Κυρίου, του Κυρίου που δημιούργησε τον ουρανό και τη γη.
16 Οι ουρανοί των ουρανών είναι τού Κυρίου, τη γη όμως την έδωσε στους γιους των ανθρώπων.
17 Οι νεκροί δεν θα αινέσουν τον Κύριο ούτε όλοι εκείνοι που κατεβαίνουν σε τόπο της σιωπής·
18 εμείς, όμως, θα ευλογούμε τον Κύριο, από τώρα και μέχρι τον αιώνα. Αλληλούια.