Κεφάλαιο 138

Ψαλμός τού Δαβίδ.

ΘΑ σε δοξολογήσω με όλη μου την καρδιά· θα ψαλμωδήσω σε σένα μπροστά στους θεούς.
2 Θα προσκυνήσω προς τον ναό σου τον άγιο· και θα δοξολογήσω το όνομά σου, για το έλεός σου, και για την αλήθεια σου· επειδή, μεγάλυνες τον λόγο σου περισσότερο από όλη τη φήμη σου.
3 Την ημέρα που έκραξα, με εισάκουσες· με ενίσχυσες με δύναμη μέσα στην ψυχή μου.
4 Θα σε δοξολογήσουν, Κύριε, όλοι οι βασιλιάδες τής γης, όταν ακούσουν τα λόγια τού στόματός σου·
5 και θα ψάλλουν στους δρόμους τού Κυρίου, επειδή μεγάλη είναι η δόξα τού Κυρίου·
6 επειδή, ο Κύριος είναι υψηλός, και επιβλέπει επάνω στον ταπεινό· τον υψηλόφρονα, όμως, τον γνωρίζει από μακριά.
7 Αν περπατήσω μέσα σε στενοχώρια, θα με ζωοποιήσεις· θα απλώσεις το χέρι σου ενάντια στην οργή των εχθρών μου· και το δεξί σου χέρι θα με σώσει.
8 Ο Κύριος θα εκτελέσει εκείνα που είναι για μένα· Κύριε, το έλεός σου παραμένει παντοτινά· μη παραβλέψεις τα έργα των χεριών σου.