Κεφάλαιο 120

Ωδή των Αναβαθμών.

ΣΤΗ θλίψη μου έκραξα στον Κύριο, και με εισάκουσε.
2 Κύριε, λύτρωσε την ψυχή μου από αναληθή χείλη, από δόλια γλώσσα.
3 Τι θα σου δώσει ή τι θα σου προσθέσει η δόλια γλώσσα;
4 Τα ακονισμένα βέλη τού δυνατού, με κάρβουνα από άρκευθο.
5 Αλλοίμονο σε μένα, επειδή παροικώ στη Μεσέχ, κατοικώ στις σκηνές τού Κηδάρ!
6 Πολύ καιρό κατοίκησε η ψυχή μου μαζί μ' εκείνους που μισούν την ειρήνη.
7 Εγώ αγαπώ την ειρήνη· αλλά, όταν μιλάω, αυτοί ετοιμάζονται για πόλεμο.