Κεφάλαιο 83

Ωδή Ψαλμού τού Ασάφ.

ΘΕΕ, μη σιωπήσεις, μη σιγήσεις, και μη ησυχάσεις, Θεέ.
2 Επειδή, δες, οι εχθροί σου θορυβούν, κι αυτοί που σε μισούν, σήκωσαν ψηλά το κεφάλι.
3 Πήραν κακή βουλή ενάντια στον λαό σου, και συμβουλεύθηκαν ενάντια στους εκλεκτούς σου.
4 Είπαν: Ελάτε, και ας τους εξολοθρεύσουμε από το να είναι έθνος· και το όνομα του Ισραήλ ας μη αναφέρεται πλέον.
5 Επειδή, με σύμφωνη γνώμη συμβουλεύθηκαν μαζί· συμμάχησαν εναντίον σου·
6 οι σκηνές τού Εδώμ, και οι Ισμαηλίτες· ο Μωάβ και οι Αγαρηνοί·
7 ο Γεβάλ, και ο Αμμών, και ο Αμαλήκ· οι Φιλισταίοι, μαζί μ' αυτούς που κατοικούν την Τύρο.
8 Κι αυτός ο Ασσούρ ενώθηκε μαζί τους· βοήθησαν τους γιους τού Λωτ. (Διάψαλμα).
9 Κάνε σ' αυτούς όπως στους Μαδιανίτες, όπως στον Σισάρα, όπως στον Ιαβείν στον χείμαρρο Κεισών·
10 που απολέστηκαν στην Εν-δώρ· έγιναν κοπριά για τη γη.
11 Κάνε τούς άρχοντές τους σαν τον Ωρήβ και σαν τον Ζηβ· και σαν τον Ζεβεέ και σαν τον Σαλμανά, όλους τούς αρχηγούς τους·
12 που είπαν: Ας κληρονομήσουμε για τον εαυτό μας τα κατοικητήρια του Θεού.
13 Θεέ μου, κάν' τους σαν τροχό, σαν άχυρο μπροστά στον άνεμο.
14 Όπως η φωτιά καίει το δάσος, και όπως η φλόγα κατακαίει τα βουνά,
15 έτσι να τους καταδιώξεις με την ανεμοζάλη σου, και με τον ανεμοστρόβιλό σου, κατατρόμαξέ τους.
16 Γεμίστε με ατιμία τα πρόσωπά τους, και θα ζητήσουν, Κύριε, το όνομά σου.
17 Ας ντροπιαστούν και ας ταραχτούν για πάντα· και ας ντραπούν, και ας απολεστούν·
18 και ας γνωρίσουν ότι εσύ, του οποίου το όνομα είναι Κύριος, είσαι ο μόνος Ύψιστος επάνω σε ολόκληρη τη γη.