Κεφάλαιο 66

Στον αρχιμουσικό. Τραγούδι ψαλμού.

ΑΛΑΛΑΞΤΕ στον Θεό, ολόκληρη η γη.
2 Ψάλτε τη δόξα τού ονόματός του· κάντε ένδοξο τον ύμνο του.
3 Πείτε στον Θεό: Πόσο φοβερά είναι τα έργα σου! Εξαιτίας τού μεγέθους τής δύναμής σου, οι εχθροί σου υποκρίνονται σε σένα υποταγή.
4 Ολόκληρη η γη θα σε προσκυνάει, και θα ψαλμωδεί σε σένα· θα ψαλμωδούν το όνομά σου. (Διάψαλμα).
5 Ελάτε και κοιτάξτε τα έργα τού Θεού· είναι φοβερός στις πράξεις του απέναντι στους γιους των ανθρώπων.
6 Μετέβαλε τη θάλασσα σε ξηρά· πεζοί διάβηκαν μέσα από τον ποταμό· εκεί ευφρανθήκαμε σ' αυτόν.
7 Με τη δύναμή του δεσπόζει στον αιώνα· τα μάτια του επιβλέπουν επάνω στα έθνη· οι αποστάτες ας μη υψώνουν τον εαυτό τους. (Διάψαλμα).
8 Λαοί, ευλογείτε τον Θεό μας, και κάντε να ακουστεί η φωνή τής αίνεσής του·
9 Ο οποίος διαφυλάττει την ψυχή μας σε ζωή, και δεν αφήνει να κλονίζονται τα πόδια μας.
10 Επειδή, εσύ, Θεέ, μας ερεύνησες· μας δοκίμασες, όπως δοκιμάζεται το ασήμι.
11 Μας έβαλες στο δίχτυ· έβαλες βαρύ φορτίο επάνω στην πλάτη μας.
12 Ανέβασες στο κεφάλι μας ανθρώπους· περάσαμε μέσα από φωτιά και νερό· και μας έβγαλες σε αναψυχή.
13 Θα μπω μέσα στον οίκο σου με ολοκαυτώματα· θα σου αποδώσω τις ευχές μου,
14 που πρόφεραν τα χείλη μου, και μίλησε το στόμα μου, στη θλίψη μου.
15 Θα σου προσφέρω παχιά ολοκαυτώματα κριαριών μαζί με θυμίαμα· θα προσφέρω βόδια μαζί με τράγους. (Διάψαλμα).
16 Ελάτε, ακούστε, όλοι εσείς που φοβάστε τον Θεό· και θα διηγηθώ όσα έκανε στην ψυχή μου.
17 Σ' αυτόν βόησα με το στόμα μου, και υψώθηκε με τη γλώσσα μου.
18 Αν θωρούσα αδικία στην καρδιά μου, ο Κύριος δεν θα άκουγε·
19 αλλ' ο Θεός, βέβαια, εισάκουσε· πρόσεξε στη φωνή τής προσευχής μου.
20 Άξιος ευλογίας είναι ο Θεός, που δεν απομάκρυνε την προσευχή μου, και το έλεός του από μένα.