Κεφάλαιο 81

Στον αρχιμουσικό, σε Γιττίθ. Ψαλμός τού Ασάφ.

ΨΑΛΤΕ με ευφροσύνη στον Θεό, τη δύναμή μας· αλαλάξτε στον Θεό τού Ιακώβ.
2 Υψώστε ψαλμωδία, και χτυπάτε τύμπανο, τερπνή κιθάρα μαζί με ψαλτήρι.
3 Σαλπίστε σάλπιγγα σε νεομηνία, σε ορισμένον καιρό, στην ημέρα τής γιορτής μας.
4 Επειδή, αυτό είναι πρόσταγμα στον Ισραήλ, νόμος τού Θεού τού Ιακώβ.
5 Το διέταξε αυτό για μαρτυρία στον Ιωσήφ, όταν βγήκε ενάντια στην Αίγυπτο· όπου άκουσα γλώσσα, που δεν την ήξερα·
6 απομάκρυνα τον ώμο του από το φορτίο· τα χέρια του σταμάτησαν από κοφίνι·
7 σε καιρό θλίψης με επικαλέστηκες, και σε λύτρωσα· σου αποκρίθηκα από τον απόκρυφο τόπο τής βροντής· σε δοκίμασα στα νερά της αντιλογίας. (Διάψαλμα).
8 Άκουσε, λαέ μου, και θα διαμαρτυρηθώ εναντίον σου· Ισραήλ, αν με ακούσεις,
9 ας μη υπάρχει σε σένα ξένος θεός, και μη προσκυνήσεις αλλότριον θεό.
10 Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου, που σε ανέβασε από τη γη τής Αιγύπτου· πλάτυνε το στόμα σου, και θα το γεμίσω.
11 Αλλά, ο λαός μου δεν άκουσε τη φωνή μου, και ο Ισραήλ δεν με πρόσεξε.
12 Γι' αυτό, τους παρέδωσα στις επιθυμίες τής καρδιάς τους· και περπάτησαν στις δικές τους βουλές.
13 Είθε να με άκουγε ο λαός μου, και ο Ισραήλ να περπατούσε στους δρόμους μου!
14 Αμέσως θα είχα καταβάλει τους εχθρούς τους, και ενάντια σ' αυτούς, που τους θλίβουν, θα είχα στρέψει το χέρι μου.
15 Αυτοί που μισούν τον Κύριο, θα αποτύχαιναν εναντίον του· όμως, ο καιρός εκείνων θα διέμενε πάντοτε·
16 και θα τους έτρεφε με το πάχος τού σιταριού, και θα σε χόρταινα με μέλι από πέτρα.