Κεφάλαιο 97

Ο ΚΥΡΙΟΣ βασιλεύει· ας αγάλλεται η γη· ας ευφραίνεται το πλήθος των νησιών.
2 Σύννεφο και ομίχλη είναι ολόγυρά του· δικαιοσύνη και κρίση είναι η βάση τού θρόνου του.
3 Φωτιά προπορεύεται μπροστά του, και καταφλέγει από παντού τούς εχθρούς του.
4 Οι αστραπές του φωτίζουν την οικουμένη· η γη είδε, και κλονίστηκε.
5 Τα βουνά διαλύονται σαν κερί από την παρουσία τού Κυρίου, από την παρουσία τού Κυρίου ολόκληρης της γης.
6 Οι ουρανοί αναγγέλλουν τη δικαιοσύνη του, και όλοι οι λαοί βλέπουν τη δόξα του.
7 Ας ντραπούν όλοι εκείνοι που λατρεύουν τα γλυπτά, αυτοί που καυχώνται στα είδωλα· προσκυνείτε αυτόν, όλοι οι θεοί.
8 Η Σιών άκουσε, και ευφράνθηκε, και οι θυγατέρες τού Ιούδα χάρηκαν για τις κρίσεις σου, Κύριε.
9 Επειδή, εσύ, Κύριε, είσαι ύψιστος επάνω σε ολόκληρη τη γη· υπερυψώθηκες υπερβολικά, περισσότερο από όλους τούς θεούς.
10 Εκείνοι από σας που αγαπάτε τον Κύριο, μισείτε το κακό· αυτός φυλάττει τις ψυχές των οσίων του· τους ελευθερώνει από το χέρι των ασεβών.
11 Φως σπέρνεται για τον δίκαιο, και ευφροσύνη για τους ευθείς στην καρδιά.
12 Ευφραίνεστε, δίκαιοι, στον Κύριο, και υμνείτε στην ανάμνηση της αγιοσύνης του.