Κεφάλαιο 103

Ψαλμός τού Δαβίδ.

ΕΥΛΟΓΕΙ, ω ψυχή μου, τον Κύριο· και κάθε τι που είναι μέσα μου, το όνομά του το άγιο.
2 Ευλόγει, ω ψυχή μου, τον Κύριο, και μη ξεχνάς όλες τις ευεργεσίες του·
3 αυτόν που συγχωρεί όλες τις ανομίες σου· αυτόν που γιατρεύει όλες τις αρρώστιες σου·
4 αυτόν που λυτρώνει από τη φθορά τη ζωή σου· αυτόν που σε στεφανώνει με έλεος και οικτιρμούς·
5 αυτόν που χορταίνει τα γηρατειά σου με αγαθά· η νεότητά σου ανανεώνεται σαν του αετού.
6 Ο Κύριος κάνει δικαιοσύνη και κρίση σε όλους εκείνους που αδικούνται.
7 Φανέρωσε τους δρόμους του στον Μωυσή, τα έργα του στους γιους Ισραήλ.
8 Οικτίρμονας και ελεήμονας είναι ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος.
9 Δεν θα δικολογεί για πάντα ούτε θα διατηρεί την οργή του στον αιώνα.
10 Δεν έκανε σε μας σύμφωνα με τις αμαρτίες μας ούτε ανταπέδωσε σε μας σύμφωνα με τις ανομίες μας.
11 Επειδή, όσο είναι το ύψος τού ουρανού επάνω από τη γη, τόσο μεγάλο είναι το έλεός του σ' αυτούς που τον φοβούνται.
12 Όσο απέχει η ανατολή από τη δύση, τόσο μακριά έστειλε από μας τις ανομίες μας.
13 Καθώς ο πατέρας σπλαχνίζεται τα παιδιά του, έτσι και ο Κύριος σπλαχνίζεται αυτούς που τον φοβούνται.
14 Επειδή, αυτός γνωρίζει την πλάση μας, θυμάται ότι είμαστε χώμα.
15 Οι ημέρες τού ανθρώπου είναι σαν το χορτάρι· σαν το άνθος τού χωραφιού, έτσι ανθίζει·
16 επειδή, ο άνεμος περνάει από πάνω του, και δεν υπάρχει πλέον· και ο τόπος του δεν το γνωρίζει πλέον.
17 Το έλεος του Κυρίου είναι από τον αιώνα και μέχρι τον αιώνα, επάνω σ' αυτούς που τον φοβούνται· και η δικαιοσύνη του επάνω στους γιους των γιων·
18 επάνω σ' εκείνους που τηρούν τη διαθήκη του, και σ' εκείνους που θυμούνται τις εντολές του, για να τις εκπληρώνουν.
19 Ο Κύριος ετοίμασε τον θρόνο του στον ουρανό, και η βασιλεία του δεσπόζει τα πάντα.
20 Ευλογείτε τον Κύριο, άγγελοί του, δυνατοί με δύναμη, εκείνοι που εκτελούν τον λόγο του, εκείνοι που υπακούν στη φωνή τού λόγου του.
21 Ευλογείτε τον Κύριο, όλες οι δυνάμεις του· οι λειτουργοί του, εκείνοι που εκτελούν το θέλημά του.
22 Ευλογείτε τον Κύριο, όλα τα έργα του, σε κάθε τόπο τής δεσποτείας του. Ευλόγει, ω ψυχή μου, τον Κύριο.