Κεφάλαιο 130

Ωδή των Αναβαθμών.

ΑΠΟ τα βάθη μου έκραξα σε σένα, Κύριε.
2 Κύριε, εισάκουσε τη φωνή μου· ας είναι τα αυτιά σου προσεκτικά στη φωνή των δεήσεών μου.
3 Αν, Κύριε, παρατηρήσεις ανομίες, Κύριε, ποιος θα μπορέσει να σταθεί;
4 Κοντά σου, όμως, υπάρχει συγχώρηση, για να σε φοβούνται.
5 Πρόσμεινα τον Κύριο, η ψυχή μου πρόσμεινε, και έλπισα στον λόγο του.
6 Η ψυχή μου προσμένει τον Κύριο, περισσότερο από ό,τι εκείνοι που προσμένουν την αυγή, ναι, εκείνοι που προσμένουν την αυγή.
7 Ας ελπίζει ο Ισραήλ στον Κύριο· επειδή, κοντά στον Κύριο υπάρχει έλεος, και κοντά του υπάρχει πολλή λύτρωση·
8 κι αυτός θα λυτρώσει τον Ισραήλ από όλες τις ανομίες του.