Κεφάλαιο 134

Ωδή των Αναβαθμών.

ΕΛΑΤΕ, ευλογείτε τον Κύριο, όλοι οι δούλοι τού Κυρίου, αυτοί που στέκονται τη νύχτα στον οίκο τού Κυρίου.
2 Υψώστε τα χέρια σας προς τα άγια, και ευλογείτε τον Κύριο.
3 Να σε ευλογήσει ο Κύριος από τη Σιών, αυτός που δημιούργησε τον ουρανό και τη γη!