Κεφάλαιο 29

Ψαλμός τού Δαβίδ.

ΑΠΟΔΩΣΤΕ στον Κύριο, γιοι των δυνατών, αποδώστε στον Κύριο δόξα και δύναμη.
2 Αποδώσετε στον Κύριο τη δόξα τού ονόματός του· προσκυνήστε τόν Κύριο μέσα στο μεγαλοπρεπές αγιαστήριό του.
3 Η φωνή τού Κυρίου είναι επάνω στα νερά· ο Θεός τής δόξας βροντάει· ο Κύριος είναι επάνω σε πολλά νερά.
4 Η φωνή τού Κυρίου είναι δυνατή· η φωνή τού Κυρίου είναι μεγαλοπρεπής.
5 Η φωνή τού Κυρίου συντρίβει κέδρους· και συντρίβει ο Κύριος τους κέδρους τού Λιβάνου·
6 και τους κάνει να σκιρτούν σαν μοσχάρι· τον Λίβανο, και το Σιριών, σαν μικρό μονοκέρατο ζώο.
7 Η φωνή τού Κυρίου διαιρεί πέρα για πέρα τις φλόγες τής φωτιάς.
8 Η φωνή τού Κυρίου σείει την έρημο· ο Κύριος σείει την έρημο Κάδης.
9 Η φωνή τού Κυρίου κάνει να κοιλοπονούν οι ελαφίνες, και γυμνώνει τα δάση· μέσα δε στον ναό του καθένας κηρύττει τη δόξα του.
10 Ο Κύριος κάθεται επάνω στον κατακλυσμό· και κάθεται ο Κύριος Βασιλιάς στον αιώνα.
11 Ο Κύριος θα δώσει δύναμη στον λαό του· ο Κύριος θα ευλογήσει τον λαό του με ειρήνη.