Psalms

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150


Hoofstuk 97

Die HERE is Koning; laat die aarde juig; laat baie eilande bly wees!
2 Wolke en donkerheid is rondom Hom; geregtigheid en reg is die grondslag van sy troon.
3 ‘n Vuur gaan voor sy aangesig uit en steek sy teëstanders rondom aan die brand.
4 Sy bliksems verlig die wêreld; die aarde sien dit en bewe.
5 Berge smelt weg soos was voor die aangesig van die HERE, voor die aangesig van die HERE van die hele aarde.
6 Die hemele verkondig sy geregtigheid, en al die volke sien sy heerlikheid.
7 Beskaamd staan almal wat die beelde dien, wat hulle op afgode beroem; al die gode buig hulle voor Hom neer.
8 Sion hoor dit en is bly, en die dogters van Juda juig oor u oordele, o HERE!
9 Want U, HERE, is die Allerhoogste oor die hele aarde; U is hoog verhewe bo al die gode.
10 o Liefhebbers van die HERE, haat die kwaad! Hy bewaar die siele van sy gunsgenote, Hy red hulle uit die hand van die goddelose.
11 Die lig is vir die regverdige gesaai en vrolikheid vir die opregtes van hart.
12 o Regverdiges, wees bly in die HERE, en loof sy heilige gedenknaam!