Psalms

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150


Hoofstuk 124

‘n Bedevaartslied. Van Dawid.

As die HERE nie vir ons was nie—laat Israel dit sê—
2 as die HERE nie vir ons was toe die mense teen ons opgestaan het nie,
3 dan het hulle ons lewendig verslind toe hulle toorn teen ons ontvlam het;
4 dan het die waters ons oorstroom, ‘n stroom het oor ons siel gegaan;
5 dan het die trotse waters oor ons siel gegaan.
6 Geloofd sy die HERE wat ons aan hulle tande nie as buit oorgegee het nie!
7 Ons siel het vrygeraak soos ‘n voël uit die vangnet van die voëlvangers; die vangnet is gebreek, en ons, ons het vrygeraak.
8 Ons hulp is in die Naam van die HERE wat hemel en aarde gemaak het.