Psalms

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150


Hoofstuk 8

Vir die musiekleier; op die Gittiet. ‘n Psalm van Dawid. (8:2)

O HERE, onse Here, hoe heerlik is u Naam op die ganse aarde! U wat u majesteit gelê het op die hemele.
2 (8:3) Uit die mond van kinders en suiglinge het U sterkte gegrondves, om u teëstanders ontwil, om die vyand en wraakgierige stil te maak.
3 (8:4) As ek u hemel aanskou, die werk van u vingers, die maan en die sterre wat U toeberei het—
4 (8:5) wat is die mens dat U aan hom dink, en die mensekind dat U hom besoek?
5 (8:6) U het hom ‘n weinig minder gemaak as ‘n goddelike wese en hom met eer en heerlikheid gekroon.
6 (8:7) U laat hom heers oor die werke van u hande; U het alles onder sy voete gestel:
7 (8:8) skape en beeste, dié almal, en ook die diere van die veld,
8 (8:9) die voëls van die hemel en die visse van die see, wat trek deur die paaie van die see.
9 (8:10) o HERE, onse Here, hoe heerlik is u Naam op die ganse aarde!