Psalms

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150


Hoofstuk 136

Loof die HERE, want Hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
2 Loof die God van die gode, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
3 Loof die Here der here, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid—
4 Hy wat alleen groot wonders doen, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
5 Wat die hemele met verstand gemaak het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
6 Wat die aarde op die water uitgespan het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
7 Wat die groot ligte gemaak het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
8 Die son om te heers oor die dag, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
9 Die maan en sterre om te heers oor die nag, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
10 Wat die Egiptenaars getref het in hulle eersgeborenes, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
11 En Israel onder hulle uitgelei het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
12 Met ‘n sterk hand en met ‘n uitgestrekte arm, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
13 Wat die Skelfsee in stukke gesny het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
14 En Israel daar dwarsdeur laat gaan het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
15 En Farao saam met sy leër in die Skelfsee gestort het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
16 Wat sy volk deur die woestyn gelei het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
17 Wat groot konings verslaan het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
18 En geweldige konings gedood het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
19 Sihon, die koning van die Amoriete, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
20 En Og, die koning van Basan, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
21 En hulle land as erfdeel gegee het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
22 As erfdeel aan Israel, sy kneg, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
23 Wat in ons vernedering aan ons gedink het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
24 En ons van ons teëstanders losgeruk het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
25 Wat voedsel gee aan alle vlees, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
26 Loof die God van die hemel, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.