Psalms

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150


Hoofstuk 21

Vir die musiekleier. ‘n Psalm van Dawid. (21:2)

O HERE, die koning is bly oor u sterkte, en hoe baie juig hy oor u hulp!
2 (21:3) U het hom die wens van sy hart gegee en die begeerte van sy lippe nie geweier nie. Sela.
3 (21:4) Want U kom hom tegemoet met seëninge van die goeie; op sy hoof sit U ‘n kroon van fyn goud.
4 (21:5) Die lewe het hy van U begeer; U het hom dit gegee: lengte van dae, vir ewig en altyd.
5 (21:6) Groot is sy eer deur u hulp; majesteit en heerlikheid het U op hom gelê.
6 (21:7) Want U maak hom baie geseënd vir ewig; U maak hom bly met vreugde by u aangesig.
7 (21:8) Want die koning vertrou op die HERE, en deur die goedertierenheid van die Allerhoogste sal hy nie wankel nie.
8 (21:9) U hand sal al u vyande vind; u regterhand sal u haters vind.
9 (21:10) U sal hulle maak soos ‘n vurige oond as U verskyn; die HERE sal hulle verslind in sy toorn, en vuur sal hulle verteer.
10 (21:11) U sal hulle vrug van die aarde af verdelg en hulle nageslag van die mensekinders af weg.
11 (21:12) Want hulle het U met onheil bedreig; hulle het ‘n listige plan uitgedink sonder om iets uit te rig.
12 (21:13) Want U sal hulle dwing om te vlug; met u boogsnare sal u mik op hulle gesig.
13 (21:14) Verhef U, HERE, in u sterkte; ons wil u heldekrag eer met psalmgesang!