Psalms

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150


Hoofstuk 3

‘n Psalm van Dawid toe hy gevlug het vir sy seun Absalom. (3:2)

O HERE, hoe het my teëstanders vermenigvuldig! Baie staan teen my op.
2 (3:3) Baie sê van my: Daar is geen heil vir hom by God nie. Sela.
3 (3:4) Maar U, HERE, is ‘n skild wat my beskut, my eer en die Een wat my hoof ophef.
4 (3:5) Luid roep ek die HERE aan, en Hy verhoor my van sy heilige berg. Sela.
5 (3:6) Ek het gaan lê en aan die slaap mag raak; ek het wakker geword, want die HERE ondersteun my.
6 (3:7) Ek sal nie vrees vir tien duisende van mense wat rondom teen my gereed staan nie.
7 (3:8) Staan op, HERE; verlos my, my God! Want U het al my vyande op die kakebeen geslaan; U het die tande van die goddelose stukkend gebreek.
8 (3:9) Die heil behoort aan die HERE; laat u seën wees oor u volk! Sela.