Psalms

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150


Hoofstuk 56

Vir die musiekleier; op die wysie van: "Die Duif van die ver Terebinte." Van Dawid. ‘n Gedig, toe die Filistyne hom gevang het in Gat. (56:2)

Wees my genadig, o God, want mense vertrap my; hy wat my beveg, verdruk my die hele dag.
2 (56:3) My vyande vertrap my die hele dag, want baie veg teen my in hoogmoed.
3 (56:4) Die dag as ek vrees, sal ék op U vertrou.
4 (56:5) Deur God sal ek sy woord prys; ek vertrou op God, ek vrees nie; wat kan vlees my doen?
5 (56:6) Die hele dag verdraai hulle my woorde; al hulle gedagtes is teen my, om kwaad te doen.
6 (56:7) Hulle val aan, lê en loer—hulle let op my hakskene net soos hulle op my lewe geloer het.
7 (56:8) Ondanks hul ongeregtigheid—sal hulle ontvlug? Werp volke neer in toorn, o God!
8 (56:9) U het my omswerwinge getel; hou my trane in u kruik; is hulle nie in u boek nie?
9 (56:10) Dan sal my vyande agteruitwyk op die dag as ek roep; dit weet ek dat God aan my kant is.
10 (56:11) Deur God sal ek die woord prys; deur die HERE sal ek die woord prys.
11 (56:12) Ek vertrou op God, ek vrees nie; wat kan ‘n mens my doen?
12 (56:13) Op my, o God, rus geloftes aan U gedoen; lofoffers sal ek U betaal;
13 (56:14) want U het my siel gered van die dood—ja, my voete van struikeling—om te wandel voor die aangesig van God in die lig van die lewe.