Psalms

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150


Hoofstuk 65

Vir die musiekleier. ‘n Psalm van Dawid. ‘n Lied. (65:2)

Aan U kom ‘n lofsang toe, o God, in Sion, en aan U moet die gelofte betaal word.
2 (65:3) o Hoorder van die gebed, tot U moet alle vlees kom!
3 (65:4) Ongeregtige dinge het die oorhand oor my gehad, maar U versoen ons oortredinge.
4 (65:5) Welgeluksalig is hy wat U uitkies en laat nader kom, dat hy kan woon in u voorhowe. Ons wil versadig word met die goeie van u huis, die heiligheid van u paleis.
5 (65:6) Vreeslike dinge antwoord U ons in geregtigheid, o God van ons heil, vertroue van al die eindes van die aarde en van die verste see!
6 (65:7) Wat die berge grondves deur u krag, wat omgord is met mag,
7 (65:8) wat die gebruis van die seë stilmaak, die gebruis van hulle golwe en die rumoer van die volke;
8 (65:9) sodat die bewoners van die eindes vrees vir u tekens; U laat die uitgange van die môre en die aand jubel.
9 (65:10) U het die land besoek en oorvloed gegee; U verryk dit grootliks; die stroom van God is vol water. U berei hulle koring; ja, so berei U die land.
10 (65:11) U maak sy vore nat, sy kluite gelyk; deur reënbuie maak U dit week; U seën sy uitspruitsel.
11 (65:12) U kroon die jaar van u goedheid, en u voetspore drup van vettigheid.
12 (65:13) Die weivelde van die woestyn drup, en die heuwels gord hulleself met gejuig.
13 (65:14) Die weivelde is bekleed met troppe kleinvee, en die dale is bedek met koring; hulle juig, ook sing hulle.