Psalms

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150


Hoofstuk 64

Vir die musiekleier. ‘n Psalm van Dawid. (64:2)

Hoor my stem, o God, in my klagte; bewaar my lewe vir die skrik van die vyand.
2 (64:3) Steek my weg vir die raad van die kwaaddoeners, vir die gewoel van die werkers van ongeregtigheid;
3 (64:4) wat hulle tong skerp maak soos ‘n swaard, hulle pyl rig—bitter woorde! —
4 (64:5) om in skuilplekke na die opregte te skiet; skielik skiet hulle hom en vrees nie.
5 (64:6) ‘n Listige plan stel hulle vir hul vas; hulle spreek af om strikke te span; hulle sê: Wie sal dit sien?
6 (64:7) Hulle versin ongeregtighede: Ons is gereed! ‘n Fyn uitgedinkte plan! Ja, ‘n man se binneste en onpeilbare hart!
7 (64:8) Maar God tref hulle met ‘n pyl, skielik is hulle wonde daar.
8 (64:9) En hulle tong laat hulle oor hulself struikel; almal wat hulle aansien, skud die hoof.
9 (64:10) En alle mense vrees en verkondig die werk van God en gee ag op wat Hy doen.
10 (64:11) Die regverdige sal bly wees in die HERE en by Hom skuil, en al die opregtes van hart sal hulle beroem.