Psalms

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150


Hoofstuk 67

Vir die musiekleier; met snaarinstrumente. ‘n Psalm. ‘n Lied. (67:2)

Mag God ons genadig wees en ons seën; mag Hy sy aangesig by ons laat skyn! Sela.
2 (67:3) Sodat die mense op aarde u weg kan ken, onder al die nasies u heil.
3 (67:4) Die volke sal U loof, o God, die volke almal saam sal U loof.
4 (67:5) Die nasies sal bly wees en jubel, omdat U die volke regverdig oordeel en die nasies op aarde lei. Sela.
5 (67:6) Die volke sal U loof, o God, die volke almal saam sal U loof.
6 (67:7) Die aarde het sy opbrings gelewer; God, onse God, sal ons seën.
7 (67:8) God sal ons seën, en al die eindes van die aarde sal Hom vrees.