Psalms

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150


Hoofstuk 12

Vir die musiekleier; met basstem. ‘n Psalm van Dawid. (12:2)

Red, o Here, want daar is geen vrome meer nie; want die getroues het verdwyn onder die mensekinders.
2 (12:3) Hulle praat leuens, die een met die ander; met vleiende lippe spreek hulle dubbelhartig.
3 (12:4) Mag die HERE al die vleiende lippe uitroei, die tong wat grootpraat,
4 (12:5) hulle wat sê: Met ons tong is ons sterk; ons lippe is met ons! Wie is heer oor ons?
5 (12:6) Oor die verdrukking van die ellendiges, oor die gesug van die behoeftiges sal Ek nou opstaan, sê die HERE; Ek sal hom in veiligheid stel wat daarna smag.
6 (12:7) Die woorde van die HERE is rein woorde, silwer wat gelouter is in ‘n smeltkroes in die aarde, gesuiwer sewe maal.
7 (12:8) U, o HERE, sal hulle bewaar; U sal ons bewaar van hierdie geslag vir ewig.
8 (12:9) Die goddelose draf rond as laagheid die oorhand kry by die mensekinders.