Psalms

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150


Hoofstuk 130

‘n Bedevaartslied.

Uit die dieptes roep ek U aan, o HERE!
2 Here, hoor na my stem; laat u ore luister na die stem van my smekinge.
3 As U, HERE, die ongeregtighede in gedagtenis hou, Here, wie sal bestaan?
4 Maar by U is vergewing, dat U gevrees mag word.
5 Ek wag op die HERE; my siel wag, en ek hoop op sy woord.
6 My siel wag op die Here meer as wagters op die môre, wagters op die môre.
7 Wag op die HERE, o Israel! want by die HERE is die goedertierenheid, en by Hom is daar veel verlossing;
8 en Hy self sal Israel verlos van al sy ongeregtighede.