Psalms

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150


Hoofstuk 85

Vir die musiekleier. Van die kinders van Korag. ‘n Psalm. (85:2)

U het, o HERE, ‘n welbehae gehad in u land; die lot van Jakob het U verander.
2 (85:3) U het die ongeregtigheid van u volk weggeneem, al hulle sonde bedek. Sela.
3 (85:4) U het al u grimmigheid teruggetrek, U het U van die gloed van u toorn afgewend.
4 (85:5) Herstel ons, o God van ons heil, en maak tot niet u grimmigheid teen ons!
5 (85:6) Sal U vir ewig teen ons toornig wees, u toorn laat duur van geslag tot geslag?
6 (85:7) Sal U ons nie weer lewend maak, sodat u volk in U bly kan wees nie?
7 (85:8) Laat ons u goedertierenheid sien, o HERE, en gee ons u heil!
8 (85:9) Ek wil hoor wat God die HERE spreek. Ja, Hy spreek vrede vir sy volk en vir sy gunsgenote; maar laat hulle nie tot dwaasheid terugkeer nie!
9 (85:10) Gewis, sy heil is naby die wat Hom vrees, sodat heerlikheid in ons land kan woon.
10 (85:11) Goedertierenheid en trou ontmoet mekaar; geregtigheid en vrede kus mekaar.
11 (85:12) Trou spruit uit die aarde en geregtigheid kyk uit die hemel neer.
12 (85:13) Ook gee die HERE die goeie, en ons land lewer sy opbrings.
13 (85:14) Geregtigheid gaan voor Hom uit, en dit let op die weg van sy voetstappe.