Psalms

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150


Hoofstuk 29

‘n Psalm van Dawid.

Gee aan die HERE, o hemelinge, gee aan die HERE eer en sterkte!
2 Gee aan die HERE die eer van sy Naam; aanbid die HERE in heilige sieraad!
3 Die stem van die HERE is op die waters, die God van eer donder; die HERE is op die groot waters.
4 Die stem van die HERE is met krag; die stem van die HERE is met heerlikheid.
5 Die stem van die HERE breek seders; ja, die HERE verbreek die seders van die Líbanon;
6 en Hy laat hulle opspring soos ‘n kalf, die Líbanon en Sirjon soos ‘n jong buffel.
7 Die stem van die HERE slaan daar vuurvlamme uit.
8 Die stem van die HERE laat die woestyn bewe; die HERE laat die woestyn van Kades bewe.
9 Die stem van die HERE laat die takbokke lam en maak die bosse kaal; maar in sy paleis sê elkeen: Heerlikheid!
10 Die HERE het gesit oor die Watervloed; ja, die HERE sit as Koning tot in ewigheid.
11 Die HERE sal sy volk sterkte gee, die HERE sal sy volk seën met vrede.