Psalms

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150


Hoofstuk 116

Ek het lief, want die HERE hoor my stem, my smekinge,
2 want Hy het sy oor tot my geneig; daarom sal ek Hom in my dae aanroep.
3 Bande van die dood het my omring, en angste van die doderyk het my getref; ek het benoudheid en kommer gevind.
4 Maar ek het die Naam van die HERE aangeroep: Ag, HERE, red my siel.
5 Die HERE is genadig en regverdig, en onse God is ‘n ontfermer.
6 Die HERE bewaar die eenvoudiges; ek het swak geword, maar Hy het my gehelp.
7 My siel, keer terug tot jou rus; want die HERE het goed aan jou gedoen.
8 Want U het my siel gered van die dood, my oog van trane, my voet van struikeling.
9 Ek sal wandel voor die aangesig van die HERE in die lande van die lewendes.
10 Ek het geglo toe ek gespreek het: Ek is diep neergebuig.
11 Ék het in my angs gesê: Alle mense is leuenaars.
12 Wat sal ek die HERE vergeld vir al sy weldade aan my?
13 Ek sal die beker van verlossinge opneem en die Naam van die HERE aanroep.
14 My geloftes sal ek aan die HERE betaal in die teenwoordigheid van sy ganse volk.
15 Kosbaar is in die oë van die HERE die dood van sy gunsgenote.
16 Ag, HERE, sekerlik, ek is u kneg, ek is u kneg, die seun van u diensmaagd; U het my bande losgemaak.
17 Ek sal U ‘n offer van danksegging bring en die Naam van die HERE aanroep.
18 Ek sal my geloftes aan die HERE betaal in die teenwoordigheid van sy ganse volk,
19 in die voorhowe van die huis van die HERE, binne-in jou, o Jerusalem! Halleluja!