Psalms

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150


Hoofstuk 6

Vir die musiekleier; met snaarinstrumente; met basstem. ‘n Psalm van Dawid. (6:2)

O HERE, straf my nie in u toorn nie, en kasty my nie in u grimmigheid nie.
2 (6:3) Wees my genadig, HERE, want ek is verswak; maak my gesond, HERE, want my gebeente is verskrik.
3 (6:4) Ja, my siel is baie verskrik; en U, HERE, tot hoe lank?
4 (6:5) Keer terug, HERE, red my siel; verlos my om u goedertierenheid ontwil.
5 (6:6) Want in die dood word aan U nie gedink nie; wie sal U loof in die doderyk?
6 (6:7) Ek is moeg van my gesug; elke nag laat ek my bed swem; ek deurweek my bed met my trane.
7 (6:8) My oog het dof geword van verdriet; dit het swak geword vanweë al my teëstanders.
8 (6:9) Gaan weg van my, al julle werkers van ongeregtigheid, want die HERE het die stem van my geween gehoor.
9 (6:10) Die HERE het my smeking gehoor; die HERE neem my gebed aan.
10 (6:11) Al my vyande sal beskaamd staan en baie verskrik word; hulle sal in ‘n oomblik beskaamd omdraai.