Psalms

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150


Hoofstuk 76

Vir die musiekleier; met snaarinstrumente. ‘n Psalm van Asaf. ‘n Lied. (76:2)

God is bekend in Juda, sy Naam is groot in Israel.
2 (76:3) Ook het in Salem sy tent verrys en in Sion sy woning.
3 (76:4) Daar het Hy die blitspyle van die boog verbreek, skild en swaard en oorlog. Sela.
4 (76:5) Glansryk is U, heerlik van die roofberge af!
5 (76:6) Geplunder is die sterkes van hart; hulle het hul slaap gesluimer, en geeneen van die dapper manne het hulle hande gevind nie.
6 (76:7) Deur u dreiging, o God van Jakob, het strydwa en perd saam bedwelmd geraak.
7 (76:8) U, vreeslik is U, en wie kan voor u aangesig bestaan as u toorn uitgebreek het?
8 (76:9) Uit die hemel het U ‘n oordeel laat hoor; die aarde het gevrees en stil geword,
9 (76:10) toe God opgestaan het vir die gerig, om al die ootmoediges van die land te verlos. Sela.
10 (76:11) Want die grimmigheid van die mens moet U loof; met die oorblyfsel van grimmighede gord U Uself.
11 (76:12) Doen geloftes en betaal dié aan die HERE julle God! Laat almal wat rondom Hom is, geskenke bring aan die Vreeslike,
12 (76:13) wat die trots van die vorste wegsny, vreeslik is vir die konings van die aarde.