Psalms

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150


Hoofstuk 87

Van die kinders van Korag. ‘n Psalm. ‘n Lied.

Sy grondvesting is op heilige berge.
2 Die HERE het die poorte van Sion lief bo al die wonings van Jakob.
3 Heerlike dinge word van u gesê, o stad van God! Sela.
4 Ek wil Rahab en Babel vermeld onder hulle wat My ken; kyk, Filistéa en Tirus saam met Kus—hierdie een is daar gebore.
5 En van Sion sal gesê word: Man vir man is daarin gebore, en Hy, die Allerhoogste, hou dit in stand.
6 Die HERE sal tel as Hy die volke opskrywe: Hierdie een is daar gebore. Sela.
7 En die wat sing sowel as die wat vrolik is, sê: Al my fonteine is in jou!