Bölüm 97

RAB egemenlik sürüyor, coşsun yeryüzü, Bütün kıyı halkları sevinsin!
2 Bulut ve zifiri karanlık sarmış çevresini, Doğruluk ve adalettir tahtının temeli.
3 Ateş yürüyor O'nun önünde, Düşmanlarını yakıyor çevrede.
4 Şimşekleri dünyayı aydınlatır, Yeryüzü görüp titrer.
5 Dağlar balmumu gibi erir, RAB'bin, bütün yeryüzünün Rab'bi önünde.
6 Gökler O'nun doğruluğunu duyurur, Bütün halklar görkemini görür.
7 Utansın puta tapanlar, Değersiz putlarla övünenler! RAB'be tapın, ey bütün ilahlar!
8 Siyon seviniyor yargılarını duyunca, ya RAB, Yahuda kentleri coşuyor.
9 Çünkü sensin, ya RAB, bütün yeryüzünün en yücesi, Bütün ilahların üstündesin, çok ulusun.
10 Ey sizler, RAB'bi sevenler, kötülükten tiksinin. O sadık kullarının canını korur, Onları kötülerin elinden kurtarır.
11 Doğrulara ışık, Temiz yüreklilere sevinç saçar.
12 Ey doğrular, RAB'de sevinç bulun, Kutsallığını anarak O'na şükredin!