Bölüm 87

RAB Siyon'u kutsal dağlar üzerine kurdu.
2 Siyon'un kapılarını Yakup soyunun bütün konutlarından daha çok sever.
3 Ey Tanrı kenti, senin için ne yüce sözler söylenir: *
4 "Beni tanıyanlar arasında Rahav*fl* ve Babil'i anacağım, Filist'i, Sur'u, Kûş'u* da; 'Bu da Siyon'da doğdu diyeceğim."
5 Evet, Siyon için şöyle denecek: "Şu da orada doğmuş, bu da, Yüceler Yücesi onu sarsılmaz kılacak."
6 RAB halkları kaydederken, "Bu da Siyon'da doğmuş" diye yazacak.
7 Okuyucular, kavalcılar, "Bütün kaynaklarım sendedir!" diyecek.