Bölüm 134

Ey sizler, RAB'bin bütün kulları, RAB'bin Tapınağı'nda gece hizmet edenler, O'na övgüler sunun!
2 Ellerinizi kutsal yere doğru kaldırıp RAB'be övgüler sunun!
3 Yeri göğü yaratan RAB kutsasın sizi Siyon'dan.