Bölüm 130

Derinliklerden sana sesleniyorum, ya RAB,
2 Sesimi işit, ya Rab, Yalvarışıma iyi kulak ver!
3 Ya RAB, sen suçların hesabını tutsan, Kim ayakta kalabilir, ya Rab?
4 Ama sen bağışlayıcısın, Öyle ki senden korkulsun.
5 RAB'bi gözlüyorum, Canım RAB'bi gözlüyor, Umut bağlıyorum O'nun sözüne.
6 Sabahı gözleyenlerden, Evet, sabahı gözleyenlerden daha çok, Canım Rab'bi gözlüyor.
7 Ey İsrail, RAB'be umut bağla! Çünkü RAB'de sevgi, Tam kurtuluş vardır.
8 İsrail'i bütün suçlarından Fidyeyle O kurtaracaktır.