Bölüm 64

Ey Tanrı, kulak ver sesime yakındığım zaman, Hayatımı düşman korkusundan koru.
2 Kötülerin gizli tasarılarından, O suçlu güruhun şamatasından esirge beni.
3 Onlar dillerini kılıç gibi bilemiş, Acı sözlerini ok gibi hedefe yöneltmişler,
4 Pusularından masum insanın üzerine atmak için. Ansızın vururlar, hiç çekinmeden.
5 Birbirlerini kötülük yapmaya iter, Gizli tuzaklar tasarlarken, "Kim görecek?" derler.
6 Haksızlık yapmayı düşünür, "Kusursuz bir plan yaptık!" derler. İnsanın içi ve yüreği derin bir sırdır, bilinmez.
7 Ama Tanrı onlara ok atacak, Ansızın yaralanacaklar.
8 Dilleri yüzünden yıkıma uğrayacaklar, Hallerini gören herkes alayla baş sallayacak.
9 Bütün insanlar korkuya kapılacak, Tanrı'nın işini duyuracak, O'nun yaptıkları üzerinde düşünecekler.
10 Doğru insan RAB'de sevinç bulacak, O'na sığınacak, Bütün temiz yürekliler O'nu övecek.