Bölüm 149

RAB'be övgüler sunun! RAB'be yeni bir ezgi söyleyin, Sadık kullarının toplantısında O'nu ezgilerle övün!
2 İsrail Yaratıcısı'nda sevinç bulsun, Siyon halkı Kralları'yla coşsun!
3 Dans ederek övgüler sunsunlar O'nun adına, Tef ve lir çalarak O'nu ilahilerle övsünler!
4 Çünkü RAB halkından hoşlanır, Alçakgönüllüleri zafer tacıyla süsler.
5 Bu onurla mutlu olsun sadık kulları, Sevinç ezgileri okusunlar yataklarında!
6 Ağızlarında Tanrı'ya yüce övgüler, Ellerinde iki ağızlı kılıçla
7 Uluslardan öç alsınlar, Halkları cezalandırsınlar,
8 Krallarını zincire, Soylularını prangaya vursunlar!
9 Yazılan kararı onlara uygulasınlar! Bütün sadık kulları için onurdur bu. RAB'be övgüler sunun!