Bölüm 29

Ey ilahi varlıklar, RAB'bi övün, RAB'bin gücünü, yüceliğini övün,
2 RAB'bin görkemini adına yaraşır biçimde övün, Kutsal giysiler içinde RAB'be tapının!
3 RAB'bin sesi sulara hükmediyor, Yüce Tanrı gürlüyor, RAB engin sulara hükmediyor.
4 RAB'bin sesi güçlüdür, RAB'bin sesi görkemlidir.
5 RAB'bin sesi sedir ağaçlarını kırar, Lübnan sedirlerini parçalar.
6 Lübnan'ı buzağı gibi, Siryon Dağı'nı yabanıl öküz yavrusu gibi sıçratır.
7 RAB'bin sesi şimşek gibi çakar,
8 RAB'bin sesi çölü titretir, RAB Kadeş Çölü'nü sarsar.
9 RAB'bin sesi geyikleri doğurtur, Ormanları çıplak bırakır. O'nun tapınağında herkes "Yücesin!" diye haykırır.
10 RAB tufan üstünde taht kurdu, O sonsuza dek kral kalacak.
11 RAB halkına güç verir, Halkını esenlikle kutsar!