Bölüm 150

RAB'be övgüler sunun! Kutsal yerde Tanrı'ya övgüler sunun! Gücünü gösteren göklerde övgüler sunun O'na!
2 Övgüler sunun O'na güçlü işleri için! Övgüler sunun O'na eşsiz büyüklüğüne yaraşır biçimde!
3 Boru çalarak O'na övgüler sunun! Çenkle ve lirle O'na övgüler sunun!
4 Tef ve dansla O'na övgüler sunun! Saz ve neyle O'na övgüler sunun!
5 Zillerle O'na övgüler sunun! Çınlayan zillerle O'na övgüler sunun!
6 Bütün canlı varlıklar RAB'be övgüler sunsun! RAB'be övgüler sunun!