Bölüm 61

Ey Tanrı, yakarışımı işit, Duama kulak ver!
2 Sana seslenirim yeryüzünün öbür ucundan, Yüreğime hüzün çökünce. Erişemeyeceğim yüksek bir kayaya çıkar beni,
3 Çünkü sen benim için sığınak, Düşmana karşı güçlü bir kule oldun.
4 Çadırında sonsuza dek oturmak Ve kanatlarının gölgesine sığınmak isterim. *
5 Çünkü sen, ey Tanrı, adaklarımı duydun, Adından korkanların mirasını bana verdin.
6 Kralın günlerine gün kat, Yılları yüzyıllar olsun!
7 Tanrı'nın huzurunda sonsuza dek tahtında otursun; Onu sevgin ve sadakatinle koru!
8 O zaman adını hep ilahilerle öveceğim, Her gün adaklarımı yerine getireceğim.