Bölüm 47

Ey bütün uluslar, el çırpın! Sevinç çığlıkları atın Tanrı'nın onuruna!
2 Ne müthiştir yüce RAB, Bütün dünyanın ulu Kralı.
3 Halkları altımıza, Ulusları ayaklarımızın dibine serer.
4 Sevdiği Yakup'un gururu olan mirasımızı O seçti bizim için. *
5 RAB Tanrı sevinç çığlıkları, Boru sesleri arasında yükseldi.
6 Ezgiler sunun Tanrı'ya, ezgiler; Ezgiler sunun Kralımız'a, ezgiler!
7 Çünkü Tanrı bütün dünyanın kralıdır, Maskil sunun!
8 Tanrı kutsal tahtına oturmuş, Krallık eder uluslara.
9 Ulusların önderleri İbrahim'in Tanrısı'nın halkıyla bir araya gelmiş; Çünkü Tanrı'ya aittir yeryüzü kralları. O çok yücedir.