Bölüm 114

İsrail Mısır'dan çıktığında, Yakup'un soyu yabancı dil konuşan bir halktan ayrıldığında,
2 Yahuda Rab'bin kutsal yeri oldu, İsrail de O'nun krallığı.
3 Deniz olanı görüp geri çekildi, Şeria Irmağı tersine aktı.
4 Dağlar koç gibi, Tepeler kuzu gibi sıçradı.
5 Ey deniz, sana ne oldu da kaçtın? Ey Şeria, neden tersine aktın?
6 Ey dağlar, niçin koç gibi, Ey tepeler, niçin kuzu gibi sıçradınız?
7 Titre, ey yeryüzü, Kayayı havuza, Çakmaktaşını pınara çeviren Rab'bin önünde, Yakup'un Tanrısı'nın huzurunda.
8 (#114:7)