Bölüm 112

Övgüler sunun RAB'be! Ne mutlu RAB'den korkan insana, O'nun buyruklarından büyük zevk alana!
2 Soyu yeryüzünde güç kazanacak, Doğruların kuşağı kutsanacak.
3 Bolluk ve zenginlik eksilmez evinden, Sonsuza dek sürer doğruluğu.
4 Karanlıkta ışık doğar dürüstler için, Lütfeden, sevecen, doğru insanlar için.
5 Ne mutlu eli açık olan, ödünç veren, İşlerini adaletle yürüten insana!
6 Asla sarsılmaz, Sonsuza dek anılır doğru insan.
7 Kötü haberden korkmaz, Yüreği sarsılmaz, RAB'be güvenir.
8 Gözü pektir, korku nedir bilmez, Sonunda düşmanlarının yenilgisini görür.
9 Armağanlar dağıttı, yoksullara verdi; Doğruluğu sonsuza dek kalıcıdır, Gücü ve saygınlığı artar.
10 Kötü kişi bunu görünce kudurur, Dişlerini gıcırdatır, kendi kendini yer, bitirir. Kötülerin dileği boşa çıkar.