Bölüm 54

Ey Tanrı, beni adınla kurtar, Gücünle akla beni!
2 Ey Tanrı, duamı dinle, Kulak ver ağzımdan çıkan sözlere.
3 Çünkü küstahlar bana saldırıyor, Zorbalar canımı almak istiyor, Tanrı'ya aldırmıyorlar. *
4 İşte Tanrı benim yardımcımdır, Tek desteğim Rab'dir.
5 Düşmanlarım yaptıkları kötülüğün cezasını bulsun, Sadakatin uyarınca yok et onları.
6 Ya RAB, sana gönülden bir kurban sunacağım, Adına şükredeceğim, çünkü adın iyidir.
7 Beni bütün sıkıntılarımdan kurtardın, Gözlerim düşmanlarımın yok oluşunu gördü.